Wybierz swój język

Na PSZOK-u nie są przyjmowane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Należy pamiętać, że w ramach poniesionej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PSZOK przyjmuje tylko odpady wcześniej posegregowane

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych – limit 600 kg rocznie na gospodarstwo domowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • żarówki i świetlówki,
 •  odpady wielkogabarytowe – limit 300 kg rocznie na gospodarstwo domowe,
 • zużyte opony – limit 4 szt. rocznie na gospodarstwo domowe,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i  prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności  igieł i  strzykawek,
 • przeterminowane leki i chemikalia, w tym środki ochrony roślin.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubsku pod nr  telefonu: 68 457 62 87.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.