Wybierz swój język

Infrastruktura, urządzenia i instytucje zapewniające prawidłowe funkcjonowanie gospodarki jako całości i poszczególnych jej dziedzin.
Rozróżnia się infrastrukturę techniczną (ekonomiczną) i społeczną. Pierwsza obejmuje urządzenia pozwalające świadczyć usługi w zakresie komunikacji i transportu, energetyki.

Woda

Na terenie gminy funkcjonują odrębne systemy organizacyjne nadzorujące zaopatrzenie w wodę mieszkańców miasta i miejscowości wiejskich. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaopatruje w wodę mieszkańców miasta Lubska oraz wsi Białków, Chełm Żarski, Chocicz, Chocimek, Dąbrowa, Dłużek, Gozdno, Górzyn, Grabków, Lutol, Małowice, Mierków, Mokra, Osiek, Raszyn, Stara Woda, Tuchola, Ziembikowo. Łącznie eksploatuje sieci wodociągowe i przyłącza w mieście Lubsko o długości 74,5 km, a na terenie wiejskim 85,4 km.

Gaz

Miasto Lubsko jako jedyna miejscowość w gminie jest zasilana gazem przewodowym. Miasto posiada sieć gazową średniego i niskiego ciśnienia wykonaną w latach 1981 - 1988. Gaz do Lubska dostarczany jest z okolic Ostrowa Wielkopolskiego. Istniejąca sieć i stacje redukcyjne umożliwiają instalacje gazowych urządzeń grzewczych bez żadnych ograniczeń. Obecny układ sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia zasadniczo odpowiada istniejącym potrzebom.

Kolej

Miasto leży na trasie mało obecnie wykorzystywanej linii kolejowej Żagań -Żary -Gubin, jednak dzięki bliskości miasta Żary mieszkańcy Lubska mają możliwość korzystania z połączeń krajowych. W ostatnich latach system transportu zbiorowego bazuje głównie na komunikacji autobusowej.

Drogi

Drogi w Gminie posiadają nawierzchnię asfaltową.
Łączna długość dróg w Gminie wynosi 236,7 km, z czego drogi krajowe 27,5 km, 72,2 km drogi wojewódzkie, 137 km drogi gminne.

Ważnym zadaniem dla miasta jest przebudowa ciągów komunikacyjnych zmierzająca do wyłączenia ruchu kołowego z zabytkowego centrum miasta w kierunku granicy z Niemcami. Zabudowa pustych przestrzeni wewnątrz miasta w formie zbliżonej do historycznej, zdynamizuje jego rozwój gospodarczy i kulturalny. Problemem mającym żywotne znaczenie dla rozwoju gminy i poprawy życia mieszkańców miasta jest realizacja drugiej części obwodnicy Lubska. Dla podniesienia atrakcyjności niezbędna jest również stała poprawa jakości parametrów technicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy oraz poprawa stanu nawierzchni i jakości utrzymania wszystkich dróg, łącznie z drogami wojewódzkimi.

Telekomunikacja

Na terenie gminy jest dostęp do sieci operatorów liniowych ORANGE POLSKA S.A., NETIA S.A.,  NOWOGROD.NET sp. z o.o, oraz systemów telefonii komórkowej w technologii 4G: Orange, T- Mobile, Plus, Play.

Oczyszczalnia ścieków

Lubsko posiada własną oczyszczalnię ścieków lwik.lubsko.pl

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.