Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

Czekają nas kolejne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi
Autor: 
T. Zbroszczyk

Czekają nas kolejne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

Bezwzględny obowiązek segregowania odpadów wprowadza znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie będzie można deklarować nieselektywnego zbierania odpadów. Kto nie będzie wykonywał tego obowiązku zapłaci dużo więcej za odbiór odpadów. W przypadku osób niesegregujących ustawodawca określił, że opłata ta ma wynieść od dwu do czterokrotności opłaty podstawowej. Konieczne będzie też zbieranie bioodpadów. Nie będą  musieli robić tego Ci, którzy posiadają kompostownik.

Dodatkowo Rada Miejska zobligowana jest do wprowadzenia zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy mają przydomowy kompostownik i kompostują bioodpady. Ustawa przewiduje kompostowniki w zabudowie jednorodzinnej. Przepisy nie zakładają ich w zabudowie wielorodzinnej tj. m.in. spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych.

Dopuszczone będzie  złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.

Czas jaki gmina ma na wprowadzenie w życie nowych przepisów to 12 miesięcy od dnia 6 września 2019 r.

Urząd Miejski w Lubsku

Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl