Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami

Plakat
Autor: 
E. Glinka
PRZEDSIĘBIORCO SPRAWDŹ JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ OD 01 STYCZNIA 2023 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
UWAGA: Od 01 stycznia 2023 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci zostaną obligatoryjnie PRZEDSIĘBIORCY, którzy prowadzą działalność gospodarczą w lokalu znajdującym się w ZABUDOWIE MIESZANEJ tj. w budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i lokale, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Pozostali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, jeśli nie chcą przystąpić do gminnego systemu, powinni złożyć oświadczenie. Oświadczenie musi zostać złożone w ciągu 60 dni od dnia opublikowania uchwały Rady Miejskiej w Lubsku, tj. od 31 marca 2022 r. wraz z kserokopią zawartej umowy na wywóz odpadów komunalnych z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej.
System nie obejmie odbioru odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Systemem zostaną objęte odpady wytworzone w wyniku bytowania pracowników w celach zarobkowych na nieruchomości niezamieszkałej.
Dotychczasową umowę na odbiór odpadów komunalnych zastąpi DEKLARACJA.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubsku, ul. Powstańców Wlkp. 3, pok. nr 28 (tel. 0 68 457 61 67); w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. poniedziałek w godzinach 7:30-17:00, wtorek – czwartek w godzinach 7:30-15:30, piątek w godzinach 7:30-14:00
Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl