Zmiany dotyczące segregacji odpadów w Gminie Lubsko

Obowiązek segregacji odpadów od 1 września

Szanowni  Mieszkańcy

Przypominamy, że z dniem 1 września br. na terenie Gminy Lubsko segregacja odpadów komunalnych, zgodnie z wymogiem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będzie obowiązkowa dla każdego mieszkańca. Wobec powyższego wszyscy  zbierający odpady w sposób nieselektywny obowiązani są do zmiany obowiązującej deklaracji. Jednocześnie informujemy, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi zbieranymi  w sposób selektywny  od 1 września br. będzie wynosiła 25 zł od osoby.

Wzrost ceny za odbiór odpadów tylko posegregowanych jest podyktowany przede wszystkim

 • po pierwsze wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, a więc przyjęciem ich do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie, co przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj odpadów

Cena brutto od 1 stycznia 2020 r. do 1 lipca 2020 r.

Cena brutto po 1 lipca 2020 r.

Planowane ceny brutto po 1 stycznia 2021 r.

Odpady zmieszane

357,40 zł/ Mg

432,00 zł/Mg

540,00 zł/Mg

Bio odpady

237,60 zł /Mg

237,60 zł/Mg

297,00 zł/Mg

Odpady wielkogabarytowe

594,00 zł/Mg

594,00 zł/Mg

742,50 zł/Mg

Plastik ( tzw. żółty worek )

162,00 zł/ Mg

162,00 zł/Mg

356,40 zł/Mg

Opony

648,00 zł/Mg

864,00 zł/Mg

864,00 zł/Mg

Gruz zmieszany  170107

216,00 zł/Mg

324,00 zł/Mg

324,00 zł/Mg

Gruz zmieszany 170904

594,00zł/Mg

1080,00zł/Mg

1080,00 zł/Mg

Szkło

 

 

356,40 zł/Mg

Makulatura

 

 

356,40 zł/Mg

Cena sprzedaży odpadów

 

Szkło

24,60 zł /Mg

-

Makulatura

61,53 zł/Mg

-

 

 • po drugie wzrostem kosztów za odbiór tj. kosztami transportu po 1 września 2020 r., które są już uzależnione od ilości wywiezionych odpadów, co miesięcznie da koszt o ok. 50 000 zł brutto większy.

 

Dodatkowo informujemy Państwa, że stawka ustalona od 1 września 2020 r. na terenie Gminy Lubsko nie odbiega od stawek w gminach ościennych, poniżej kilka przykładów:

Lp.

Gmina

Od kiedy

Stawka

 1.  

Jasień

01.09.2020

*25zł miesięcznie na jednego mieszkańca

*50 zł – jeśli nie spełnia obowiązku

 1.  

Trzebiel

01.07.2020

*26zł miesięcznie na jednego mieszkańca

*52 zł – jeśli nie spełnia obowiązku

 1.  

Lipinki Łużyckie

01.06.2020

*24zł miesięcznie na jednego mieszkańca

*48 zł – jeśli nie spełnia obowiązku

 1.  

Tuplice

01.09.2020

*25zł miesięcznie na jednego mieszkańca

*50 zł – jeśli nie spełnia obowiązku

 1.  

Miasto Żary

01.09.2020

*24zł miesięcznie na jednego mieszkańca

*48 zł – jeśli nie spełnia obowiązku

 1.  

Brody

Kwiecień 2020

*23zł miesięcznie na jednego mieszkańca

*69 zł – jeśli nie spełnia obowiązku

 1.  

Łęknica

01.09.2020

a)lokal mieszkalny do 200m2:

*30zł miesięcznie na jednego mieszkańca

*60 zł – jeśli nie spełnia obowiązku

b)lokal mieszkalny powyżej 200m2:

*10,00zł za 1m3zużytej wody

*20,00zł za 1m3zużytej wody – jeśli nie spełnia obowiązku

 

 1.  

Żagań

01.01.2020

*25zł miesięcznie na jednego mieszkańca

*50 zł – jeśli nie spełnia obowiązku

 1.  

Gmina Gozdnica

01.02.2020

*28zł miesięcznie na jednego mieszkańca

*56 zł – jeśli nie spełnia obowiązku

 1.  

Sulęcin

01.06.2020

*23zł miesięcznie na jednego mieszkańca

*46 zł – jeśli nie spełnia obowiązku

 1.  

Nowogród Bobrzański

01.07.2020

*23zł miesięcznie na jednego mieszkańca

*46 zł – jeśli nie spełnia obowiązku

 1.  

Przytoczna

01.05.2020

*25zł miesięcznie na jednego mieszkańca

*50 zł – jeśli nie spełnia obowiązku

 1.  

Trzciel

01.05.2020

*25zł miesięcznie na jednego mieszkańca

*75 zł – jeśli nie spełnia obowiązku

 1.  

Zielona Góra

01.04.2020

*25zł miesięcznie na jednego mieszkańca

*50 zł – jeśli nie spełnia obowiązku

 1.  

Krosno Odrz.

01.05.2020

*7,50 zł za 1m3zużytej wody

*22,50zł za 1m3zużytej wody – jeśli nie spełnia obowiązku

Średnie zużycie wody na 1 mieszkańca wynosi 3,5m3 na miesiąc

 

 1.  

Rzepin

01.06.2020

*25,00zł miesięcznie na jednego mieszkańca

*50,00 zł – jeśli nie spełnia obowiązku

 

 

Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego, nr tel. 68 457 62 87, w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:00, wtorek czwartek  w godzinach 7:30 – 15:30, piątek w godzinach 7:30 14:00.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl