Zmiana stawek opłaty za śmieci od 1.3.2019 r.

Autor: 
T. Zbroszczyk

Informacja w sprawie zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2019 r.

Informuje się, że z dniem 1 marca 2019 r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • za odpady zbierane w sposób selektywny - 17 zł / mieszkańca / miesięcznie
  • za odpady zbierane w sposób nieselektywny - 25 zł / mieszkańca / miesięcznie

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje po stronie właścicieli nieruchomości obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu zmienionych stawek zostanie wskazana właścicielom nieruchomości w stosownych zawiadomieniach.

Załącznik:

Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko. (obowiązuje od 1 marca 2019 r.)

 

Urząd Miejski w Lubsku,

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Referat Ochrony Środowiska

UWAGA!

Od dnia 27.02.2019 roku roznoszone będą zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl