Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Autor: 
T. Zbroszczyk

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne zebrane i odebrane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubsko transportowane są przez firmę odbierającą odpady, tj. PGKiM w Lubsku Sp. z o. o. do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Lubsku prowadzonej przez Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Marszowie, Marszów 50A, 68-200 Żary. Ze Stacji Przeładunkowej Odpadów w Lubsku odpady komunalne przewożone są specjalistycznymi samochodami ciężarowymi do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Marszowie w celu ich zagospodarowania.

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl