Z lubską NATURĄ za pan brat – część II

Tablica informacyjna - Bagna przy Rabym Kamieniu
Autor: 
M. Konieczka

W pierwszej części cyklu przyrodniczego przedstawiliśmy Państwu rezerwat Mierkowskie Suche Bory.
Jednak w tamtej okolicy, nie tylko rezerwat jest wart uwagi. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się bagna przy Rabym Kamieniu.
Jest to użytek ekologiczny o powierzchni 21,15 ha, utworzony w 1997 roku, wchodzący w skład obszaru Natura 2000 o nazwie Mierkowskie Wydmy.

Obiekt powołano w celu ochrony pozostałości ekosystemów torfowiskowych, bagiennych i wodnych, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Jego szczególnym walorem jest występowanie gatunków roślin wymierających, krytycznie narażonych w Polsce, narażonych lub zagrożonych wymarciem, m.in. ponikło wielołodygowe, rosiczka pośrednia i przygiełka brunatna, rosiczka okrągłolistna i pływacz drobny, przygiełka biała.

Bagna przy Rabym Kamieniu coraz bardziej przestają być bagnem. Teren jest niemalże w całości suchy. Latem 2020 roku, nie było miejsc zalanych. O dużym i trwałym od pewnego okresu osuszeniu terenu świadczy to, że porasta on samosiejkami sosny.
Mimo zmieniającego się ekosystemu, miejsce to wciąż pozostaje ciekawym przyrodniczo obiektem.

***
Dziękuję Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lubsko Panu Leszkowi Banachowi za umożliwienie poznania ciekawych przyrodniczo miejsc w gminie Lubsko.

Dziękuję także Panu Pawłowi Mrowińskiemu za poświęcony mi czas oraz za dzielenie się ze mną wiedzą, pasją i wrażliwością uważnego i rozważnego przyrodnika.

***
Tekst autorski, napisany na podstawie danych zaczerpniętych ze strony http://pl.wikipedia.org

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl