XXXVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

czwartek, Październik 28, 2021 - 08:30
Uprzejmie zapraszam na XXXVII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 28 października 2021r.  
Początek obrad o godz. 8:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.     
Porządek sesji
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lubsko za rok szkolny 2020/2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubsko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021-2036.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Lubsko na wykonanie uchwały nr XXXVII/212/98 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 lutego 1998r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Rady Miejskiej w Lubsku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/5/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Interpelacje i zapytania sołtysów.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie sesji.
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                     /-/  Artur Bondarenko
 
W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl