XVIII SESJA ZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

Dnia 26 lutego 2020 roku odbyło się posiedzenie XVIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku, w której udział wzięli Radni, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Skarbnik Gminy Anna Górska, Sekretarz Gminy Iwona Poszwa  oraz zaproszeni goście.

W pierwszej kolejności  Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym w którym m.in.

Podziękował podległym jednostkom za organizację różnorodnych zajęć i atrakcji w czasie ferii zimowych.

Ponadto spotkał się z Panem Mirosławem Ganeckim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Poruszono sprawę skargi dotyczącej hałasu emitowanego przez bijące w Dłużku dzwony kościelne oraz temat podejrzenia zanieczyszczenia wody w zbiorniku na Nowińcu.

W dniu 3 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy odcinka kanalizacji w ul. Zamkowej. Obecnie LWiK opracowuje dokumentację projektową. Realizacja tego zadania ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Zamkowej oraz wyeliminować problemy z tym związane, w tym problem odoru.

                         

W dniu 3 lutego 2020 roku Burmistrz spotkał się z uczestnikami nowo uruchomionego Klubu Senior+. Seniorzy mają możliwość uczestnictwa w Klubie Senior + od poniedziałku do czwartku, 5 godzin dziennie. Na miejscu zapewniony jest poczęstunek oraz posiłek w porze obiadowej. Dotychczas odbyły się m.in. spotkania karaoke, rozmowa z policjantem, warsztaty z animatorem, kino seniora.

W dniu 4 lutego 20202 roku w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku odbył się III Turnieju Tenisa Stołowego pomiędzy Domami Dziecka.

W dniu 6 lutego odbyło się w ratuszu spotkanie z przedstawicielami firmy zainteresowanej wybudowaniem na terenie gminy Lubsko farmy fotowoltaicznej. Według założeń, zadanie ma być realizowane dwuetapowo. Potrzeba rozdzielenia inwestycji wynika z tego, że część terenów objętych jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (dalej MPZP), a część leży poza nim. Inwestor przedstawił technologię wykonania farm fotowoltaicznych, która jest bardzo innowacyjna oraz poinformował, że zgodnie z ustalonym harmonogramem prac, pod koniec maja br. wystąpi z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy (dla terenów poza MPZP). We wrześniu br. planuje wystąpić o warunki przyłączeniowe. Inwestor przewiduje, że pozwolenie na realizację pierwszego etapu inwestycji powinien uzyskać około czerwca 2021 roku.

Odbyło się również spotkanie z przedstawicielem firmy z grupy Alumetal.
Rozmowa dotyczyła planów inwestycyjnych w obrębie strefy przemysłowej w Górzynie.

Dnia 12 lutego 2020 roku Burmistrz uczestniczył w naradzie z dyrektorami lubskich szkół podstawowych, podczas której rozmawiano o organizacji pracy placówek oświatowych w 2020 roku. W tym samym dniu odbyło się spotkanie z Panią Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak w sprawie transportu kolejowego. Burmistrz przedstawił problem komunikacyjnego wykluczenia Lubska (brak połączeń kolejowych, ograniczona liczba kursów autobusowych na trasie Lubsko-Zielona Góra i z powrotem.

W dniu 14 lutego 2020 roku Burmistrz gościł w biurze Pana Marka Chromika z Uesy Polska Sp. z o.o. z Lubska, który przedstawił najbliższe i nieco odleglejsze w czasie plany inwestycyjne Spółki. Spółka się rozwija i planuje ulokować kolejne zakłady w Lubsku. Jeden w obrębie strefy Reymonta, a docelowo także drugi zakład.

W połowie lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Na początku spotkania poinformowałem zebranych o sytuacji finansowej Gminy. W dalszej części został przedstawiony i przyjęty plan działań OSP na 2020 rok. Dyskutowano na temat budżetów w bieżącym roku, a także o priorytetowych zadaniach. Rozmawiano także o międzynarodowym turnieju wiedzy pożarniczej i międzynarodowych powiatowych zawodach pożarniczych planowanym w dniu 23 maja 2020 roku

W dniu 20 lutego 2020 roku uczestniczyłem w spotkaniu w zakładzie Alumetal w Nowej Soli. Inwestor jest zainteresowany ulokowaniem swojej działalności na strefie w Górzynie.

W dniu 22 lutego 2020 roku odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Sportowe Polska Niemcy, które stało się okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy z Forst i Vlotho z Niemiec, ale także z Masny z Francji i z Tarnopolem z Ukrainy. Podczas spotkania wyróżniono sportowców, prezesów klubów sportowych i działaczy sportowych.

W dniu 25 lutego 2020 Burmistrz spotkał się z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowniczej w Gorzowie Wlkp., w czasie którego podpisany został list intencyjny w sprawie rozbudowy sieci gazowej w gminie Lubsko w obrębie strefy przemysłowej w Górzynie oraz w miejscowości Górzyn.

W dniu 14 lutego 2020 roku minął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Remont mostu na drodze do miejscowości Tarnów, gmina Lubsko”. Złożono sześć ofert, przy czym najtańsza oferta opiewa na kwotę 288 518,50 zł brutto. W budżecie zabezpieczone są środki w wysokości 319 944,32 zł. Przypominam, że inwestycja ta będzie realizowana przy finansowym udziale Nadleśnictwa Lubsko.

Trwa procedura przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów komunalnych od kwietnia do końca grudnia 2020 roku. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 marca 2020 roku.

W dalszej części posiedzenia przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili sprawozdania z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Ponadto podjęto 12 uchwał – wszystkie zostały przyjęte za.

 

W związku z przejściem na emeryturę Radnego Roberta Słowikowskiego, który pełnił funkcję Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Żarach, Burmistrz Lubska oraz Radni podziękowali za wieloletnią służbę, profesjonalizm, zaangażowanie i rzetelność podczas wykonywania obowiązków służbowych, których celem nadrzędnym było bezpieczeństwo społeczności lokalnej.

 

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl