XVI Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zapraszam na XVI sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019r.         
Początek obrad o godz. 8:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Porządek sesji
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Lubsko na rok 2020.odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  1. odczytanie opinii stałych komisji Rady Miejskiej,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,
  3. przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych
  4. w opiniach stałych komisji Rady Miejskiej, 
  5. odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej, 
  6. przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
  7. dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,
 5. podjęcie uchwały: Uchwała Budżetowa Gminy Lubsko na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2034.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkańca na działalność Burmistrza Lubska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie sesji.
                               
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Gutowski
Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl