Wybory ławników na kadencję 2019-2023

Wybory ławników na kadencję 2019-2023
Autor: 
R. Bondarenko - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lubsku

Z dniem 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników wybranych przez Radę Miejską w Lubsku w roku 2015.
Zgodnie z art. 160 § I i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52; ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 60 i poz. 125.), wyboru ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych, dokonują rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. 
Działając w oparciu o przepis art. 161 § 2 powyższej ustawy, Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zgłosił konieczność dokonania wyboru następującej liczby ławników na kadencję 2019-2023:

do Sądu Rejonowego w Żarach:
- do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 1 ławnik,
- do IV Wydziału Pracy - 1 ławnik.
 
Więcej informacji na stronie bip.lubsko.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl