Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej

lubsko.pl
Autor: 
A.Majewska

Dzisiaj 16.05 odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej.

Głównymi tematami spotkania było omówienie budżetu Miasta i Gminy Lubsko za 2017 rok, który został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich Radnych oraz omówienie dostarczonych projektów uchwał, tj.

- Przedstawienie uchwały dotyczącej nominacji do Aktu Nadania Tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubsko”.

- Przedstawienie uchwały dotyczącej przyznania świadczeń chorobowych dla nauczycieli – która została jednogłośnie zaopiniowana – za.

- Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej przedstawił uchwałę dotyczącą regulaminu korzystania z fontanny      miejskiej przy placu im. Jana Pawła II w Lubsku oraz uchwałę, którą nadano nazwę ulicy w Górzynie tj. ul. Spokojnej.

- Przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i USC przedstawili uchwałę mającą związek ze zmianą Ustawy dotyczącej wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubsko.

Ponadto przedstawiono Radnych wyznaczonych do składu Komisji Weryfikacyjnej kandydatów na ławników.

Podjęto również dyskusję w sprawie Filii Biblioteki w Mierkowie, wystosowując prośbę o wycenę budynku Szkoły w Mierkowie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Zofia Zawiślak poruszyła dodatkowo sprawę upamiętnienia  obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl