„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Baner PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM”

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM”

W związku z zakończeniem procedury przetargowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina  „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – Granty PPGR”, Gmina Lubsko zakupiła sprzęt komputerowy, który zostanie przekazany Wnioskodawcom na podstawie umowy darowizny.

Każdy Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie odbioru sprzętu komputerowego.

ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU GMINA ZOBOWIĄZANA JEST DO UTRZYMANIA ORAZ MONITOROWANIA EFEKTÓW PROJEKTU PRZEZ OKRES 2 LAT OD ZAKOŃCZENIA PROJEKTU, WOBEC POWYŻSZEGO PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z OPRACOWANĄ PRZEZ GMINĘ LUBSKO PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO.

Dodatkowo informujemy jakie są warunki gwarancyjne sprzętu:

1.  Zgłoszenie gwarancyjne następuje bezpośrednio do producenta (w przypadku Laptopów -  https://www.dell.com/support/home/pl-pl?app=warranty oraz dla Tabletów https://rma.prolech.com.pl/) a obowiązki wynikające z rękojmi spoczywają na Wykonawcy.

2. Podstawą do realizacji uprawnień z gwarancji będzie numer seryjny dostarczonego sprzętu (w przypadku Laptopów Service Tag oraz dla Tabletów Serial Number). W okresie gwarancji funkcjonować musi dedykowany portal producenta do zgłaszania awarii lub usterek.

3. W przypadku braku posiadania numeru seryjnego, który zgodnie z ust. 2 powyżej jest podstawą do zgłoszenia gwarancji właściciel sprzętu czyli Zamawiający lub Beneficjent Ostateczny nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.

Baner PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM”
 

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl