Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe

Główną rzeką w gminie jest Lubsza, która płynie w południowej części gminy ze wschodu na zachód. Jest to prawy dopływ Nysy Łużyckiej. Jest to typowa rzeka nizinna o długości 62,5 km, której źródła znajdują się na zachód od Żar. 

Przez teren gminy przepływają także takie cieki jak : Tymienica, Ług, Wieprzyk, Granica, Kurka, Równia, Golec i Rytwina, wszystkie stanowiące dopływ Lubszy.
Na 6,5 km rzeki w Pleśnie znajduje się wodowskaz, który kontroluje zlewnię o pow. 814 km2.

Charakterystyczne przepływy rzeki Lubszy w przekroju Pleśna wynoszą:

  • najniższy niski przepływ - 0,330 m3/s,
  • średni przepływ - 3,77 m3/s,
  • najwyższy wysoki przepływ - 31,4 m3/s.
 

Wody podziemne

Wody podziemne związane są z osadami piaszczystymi trzeciorzędu i czwartorzędu. W osadach czwartorzędowych istnieje zbiornik wód podziemnych. Zbiornik ten stanowi źródło wody dla ujęć komunalnych miasta. Charakteryzuje się dużą zasobnością i dobrą jakością wód.

Zobacz również

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Ważne informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl