Wniosek o udzielenie pożyczki podpisany!

lubsko.pl
Autor: 
M.Konieczka

Burmistrz Lubska podpisał wniosek o pożyczkę z budżetu państwa

W dniu dzisiejszym (09.10.2019 r.) Burmistrz Lubska Janusz Dudojć podpisał wniosek o udzielenie długoterminowej pożyczki z budżetu państwa do wysokości 35 389 950 zł. Stanowi to wypełnienie założeń Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Lubsko wprowadzonego uchwałą nr LXVII/344/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 07.09.2018 r. oraz zmienionego uchwałą nr IX/62/19 RM w Lubsku z dnia 30.05.2019 r. Jednym z wiodących założeń PPN była restrukturyzacja części zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. Z przyznanej pożyczki Gmina Lubsko planuje dokonać spłaty pięciu kredytów.

Przygotowanie wniosku o pożyczkę było proceduralnie bardzo skomplikowane i pracochłonne. Ale udało się! Teraz wniosek zostanie złożony Ministrowi Finansów, który dokona analizy gospodarki finansowej Gminy Lubsko. Jeżeli weryfikacja będzie pozytywna - na co liczymy - Gmina będzie mogła podpisać umowę w sprawie udzielenia pożyczki.

Czekamy na pozytywne rozstrzygnięcia w tej sprawie!

 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl