Uwaga Przedsiębiorcy!!!

Uwaga Przedsiębiorcy!!!
Autor: 
T. Zbroszczyk

Przypomina się, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych (prowadzący działalność gospodarczą), w tym właściciele bądź najemcy lokali użytkowych z terenu miasta i gminy Lubsko nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W  związku z powyższym, właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności regulowanej zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubsku na stronie internetowej www.bip.lubsko.pl.

Jednocześnie informuje się, że odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady poremontowe pochodzące z prowadzenia działalności mogą być odbierane na podstawie dodatkowego zlecenia dla firmy odbierającej odpady komunalne.

 

Urząd Miejski w Lubsku

Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl