Uwaga Przedsiębiorcy!

lubsko.pl
Autor: 
E. Glinka

Uprzejmie informuję, że od dnia 01 stycznia 2020r.  Gmina przejmuje obowiązek  odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (dotyczy m. in. lokali handlowych i gastronomicznych, hoteli, ośrodków zdrowia, obiektów użyteczności publicznej, szkół, szpitali itp.), na których powstają odpady komunalne. Powyższe wynika   z Uchwały nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019r.

 Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą zobowiązani do złożenia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje zostaną podane wraz z podjęciem dalszych uchwał.

Jednocześnie informuję, że na wywóz odpadów innych, niż komunalne (np. odpady poprodukcyjne lub przemysłowe) firma nadal zobowiązana będzie do posiadania stosownej umowy.

Referat  Ochrony Środowiska
Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Lubsku

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl