Uwaga Mieszkańcy Miasta i Gminy Lubsko

Informujemy, że właścicielom nieruchomości, zarządcom wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowej zostały nadane indywidualne numery konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacje o nadaniu indywidualnego numeru konta zostaną Państwu dostarczone przez kuriera pocztowego lub bezpośrednio przez sołtysów.
Wyliczoną w deklaracji opłatę należy uiścić bez wezwania:

  • na nadany dla Państwa indywidualny rachunek bankowy,
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ul. Powstańców Wlkp. 3 (1 piętro) w godzinach od 8.00 do 13.00,
  • u wyznaczonych inkasentów (dot. obszaru wiejskiego).

Na dowodzie wpłaty należy podać miesiąc, za który dokonywana jest opłata.
Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, pokój nr 13-14, (tel. 68 457 62 86, 68 457 62 17) w godzinach pracy urzędu.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl