Tona węgla po 1900 zł

Informacja o zakupie preferencyjnym węgla
Po dokonaniu niezbędnej analizy w zakresie szacunku kosztów, Gmina Lubsko ustaliła cenę sprzedaży węgla w wysokości 1900 zł za tonę, w której uwzględniony jest również transport ze składu opału do miejsca zamieszkania na terenie gminy Lubsko.
3 listopada br. Gmina Lubsko poinformowała o przystąpieniu do programu zakupu węgla i dalszej jego sprzedaży po preferencyjnej cenie mieszkańcom swojej gminy.
Zasady realizacji tego zadania określa ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).
Przypominamy, że zakupu węgla mogą dokonać osoby uprawnione po wcześniejszym złożeniu wniosku, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Gminy Lubsko pod linkiem: https://bip.lubsko.pl/
Zainteresowanie mieszkańców zakupem węgla po preferencyjnej cenie jest duże i stale rośnie.
Do 10 listopada br. włącznie, do Urzędu Miejskiego w Lubsku wpłynęły:
92 wnioski na 125 ton węgla z czego:
  • ze względu na rodzaj węgla:
- 14 wniosków - mieszkańcy chcą węgiel ekogroszek (21 ton)
- 78 wniosków - mieszkańcy chcą węgiel orzech (104 tony)
  • ze względu na miejsce zamieszkania:
60 wniosków (na 80 ton węgla) - Lubsko
32 wnioski (na 45 ton węgla) - teren wiejski
 
14 listopada br. Burmistrz Lubska wydał zarządzenie nr 128/z/2022 w sprawie wprowadzenia Procedury dystrybucji węgla na terenie gminy Lubsko, w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która dostępna jest na stronie pod linkiem: https://bip.lubsko.pl
Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy jw., do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:
  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:
  • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
  • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.
Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.
Dodatkowych informacji w tym zakresie udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Lubsku:
al. Niepodległości 2, budynek A pok. 0.7.
 
Nr tel. 68 457 61 62
w godzinach funkcjonowania Urzędu, to jest:
- w poniedziałki w godzinach 7:30 – 17:00,
- we wtorki, środy, czwartki w godzinach 7:30 – 15:30,
- w piątki w godzinach 7:30 - 14:00.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl