Symbolika

Herb

Miasto Lubsko posiada herb. Na tarczy herbowej Lubska w czerwonym polu umieszczony jest fragment murów obronnych z otwartą bramą i dwiema wieżami po bokach zwieńczonymi proporczykami skierowanymi w prawą stronę, między którymi znajduje się złoty, wspięty lew z koroną kroczący w lewą stronę. Mury obronne są koloru białego, lew i kratownica bramy są koloru złotego. Wzór herbu przedstawiony jest w załączniku nr 3 do statutu.
 

 

 

Barwy Miasta

Barwami Lubska są kolory biały, żółty i czerwony, ułożone w trzech poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego,
środkowy żółtego a dolny czerwonego. Przy umieszczeniu barw Lubska w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

 

Flaga

Flagą Lubska jest prostokątny płat tkaniny o barwach Lubska o stosunku długości do szerokości 8:5. Na płacie flagi może być umieszczony wizerunek herbu Lubska w odległości stanowiącej szerokość pola herbowego na białym pasie po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. Wzór barw i flagi stanowi załącznik nr 4 do statutu.
 

 

Hejnał

Hejnałem Lubska jest utwór muzyczny autorstwa pana Ryszarda Lewandowskiego. Zapis nutowy utworu zawiera załącznik nr 5 do statutu.
 

 

Uwaga

Barwy, flaga, herb i hejnał Lubska są prawnie chronione. Zasady używania herbu, barw oraz hejnału określa Rada Miejska w odrębnej uchwale.

 

 

 

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Zobacz również

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Ważne informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl