STRAJK NAUCZYCIELI!

lubsko.pl
Autor: 
B.Majewska-Astafiew

   

8 kwietnia 2019r. rozpoczął się bezterminowy strajk nauczycieli. Może on sparaliżować pracę jednostek oświatowych z terenu naszej gminy. Z informacji uzyskanych przez Urząd Miejski w Lubsku wynika, iż do strajku przystąpiły następujące placówki prowadzone przez Gminę Lubsko: Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku, Szkoła Podstawowa w Górzynie.  W tej sytuacji dyrektorzy placówek oświatowych mogą nie mieć możliwości prowadzenia lekcji, zapewnienia opieki świetlicowej, czy wydawania posiłków.

Prosimy śledzić sytuację na bieżąco w placówkach, do których uczęszcza Państwa dziecko i monitorować informację przekazywaną przez dyrektorów strajkujących jednostek na stronie internetowej placówek, jak i przez system LIBRUS.

Ponadto  ZUS przypomina, że w takiej sytuacji rodzicom dzieci, które mają mniej niż 8 lat (chodzi o pełne ukończone lata) przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek mogą otrzymać osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma znaczenia, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe, jak w przypadku umowy o pracę, czy też dobrowolne, jak dla prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących na podstawie umowy zlecenie. Zasiłek przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego otrzymanie, można się jednak o niego starać tylko wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku.

W ciągu roku przysługuje zasiłek opiekuńczy zarówno na zdrowe jak i chore dziecko do lat 14, maksymalnie przez 60 dni. Jeżeli dziecko skończyło 14 lat, lub gdy chodzi o innego członka rodziny, zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni.  

W przypadku dziecka niepełnosprawnego poniżej 18. roku życia – zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 30 dni.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:
• oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,
• wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl