SPOTKANIE W SPRAWIE PRZEBUDOWY KANALIZACJI PRZY UL. ZAMKOWEJ W LUBSKU

lubsko.pl
Autor: 
D.Borkowska
W dniu 30 grudnia 2019 r., na wniosek i z inicjatywy Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia odbyło się w siedzibie Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. spotkanie w sprawie przedstawienia koncepcji przebudowy kanalizacji ogólnospławnej przy ulicy Zamkowej w Lubsku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Spółki LWiK, Urzędu Miejskiego, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. oraz projektant Henryk Kwieciński.
Planowana inwestycja realizowana przez LWiK polegać będzie na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 300 mm, wraz z przyłączeniem istniejącej infrastruktury na odcinku od ulicy Kopernika (na wysokości budynków przy ulicy Kopernika 26 oraz ulicy Zamkowej 1), do skrętu na DPS (teren nieruchomości przy ulicy Zamkowej 25A- dz.nr 190/1), następnie poprowadzona zostanie przez działki gminne do przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ulicy Zielenieckiej.
Dodatkowo podczas wykonywania prac, Spółka LWiK dokona na obszarze robót wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Połączenie tych dwóch inwestycji
w jednym terminie pozwoli na zmniejszenie jednostkowych kosztów i minimalizację utrudnień w korzystaniu z drogi przez mieszkańców.
Obecnie trwają prace związane z wykonaniem mapy do celów projektowych, dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl