Spotkanie sztabu kryzysowego w sprawie pogorszonej jakości wody

Autor: 
M.Konieczka

 

W dniu dzisiejszym Burmistrz Lubska, po otrzymaniu informacji  o pogorszeniu jakości wody w miejscowościach: Lubsko, Dłużek, Mierków, Ziębikowo, Gareja, Chełm Żarski, Budziechów, w trybie natychmiastowym zwołał sztab kryzysowy.

Podczas spotkania Pan Waldemar Szylko - przedstawiciel LWiK Sp. z o.o. poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał z Sanepidu z Żar informację o tym, że woda uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym  i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., po. 2294) z uwagi na przekroczenie ilości bakterii. W związku z powyższym ogłoszono, że woda www. miejscowościach może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych.

LWiK podjął działania, informując mieszkańców poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Internecie, a także poprzez komunikaty wygłaszane w terenie przez megafon.  Dokonano także chloryzacji wody. Pobrano ponownie próbki do badań. Wyniki  będą znane już jutro!

LWiK rozpoczął dowożenie wody pitnej w butelkach 5l do szkół i przedszkoli oraz innych instytucji publicznych, w których występuje żywienie zbiorowe, a także do innych na żądanie.

W tej chwili organizowany jest również beczkowóz, którym Spółka będzie dowoziła wodę pitną mieszkańcom miejscowości, w których woda nie może być wykorzystywana w celach konsumpcyjnych.

Więcej informacji udziela LWiK Sp. z o.o. pod telefonami nr: 68 470 49 99; 68 457 77 34; 68 457 77 36

O postępach w tej sprawie będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl