Spotkanie Burmistrza z Sołtysami

Burmistrz, sołtysi i radni na spotkaniu
Autor: 
M. Wolicka

Dnia 12 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia z Sołtysami Gminy Lubsko.
W spotkaniu wzięli udział radni: Artur Bondarenko - Przewodniczący RM w Lubsku, Robert Słowikowski Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych i Zdrowia RM w Lubsku oraz Marcin Choiński - Przewodniczący Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej RM w Lubsku.
Na wstępie Burmistrz Lubska przedstawił nowego Dyrektora Lubskiego Domu Kultury Pana Pawła Skrzypczyńskiego, jak również tematy, które będą podejmowane na spotkaniu.
Tematami spotkania były:

  1. Zarządzanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich, temat przedstawiła Pani Małgorzata Dziopa Kierownik Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku; utrzymanie świetlic wiejskich należy do ZGMK;
  2. Utrzymania placów zabaw na terenach wiejskich- temat przedstawił Pan Ryszard Gawrych pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku. Sołtysi mieli możliwość zasygnalizowania swoich potrzeb w zakresie uzupełnienia placu zabaw elementami zabawowymi.
  3. Utrzymanie gminnych terenów zielonych, gospodarka odpadami, w tym m.in. odpady wielkogabarytowe, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zasady segregacji odpadów - temat przedstawił Pan Marcin Gołębiewski Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Lubsku oraz Pani Małgorzata Witos Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubsku. Sołtysi poruszyli sprawę koszenia w swoich sołectwach.
Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl