Sesja Rady Miejskiej

czwartek, Wrzesień 29, 2022 - 08:30
 O G Ł O S Z E N I E
 
    Uprzejmie zapraszam na LII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się dnia 29 września 2022 r.    
      Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
1.Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubsko.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/210/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/291/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Lubska uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Interpelacje i zapytanie sołtysów.
12.Sprawy różne.
13.Zakończenie sesji
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej 
 /-/ Artur Bondarenko

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl