Sesja Rady Miejskiej

piątek, Maj 11, 2018 - 08:00

Na podstawie art. 20 ust.1 ppkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U.  z 2017 r. poz. 1875 ze zm. oraz na wniosek  Burmistrza Lubsko z dnia 8 maja 2018r. zwołuję  na dzień 11 maja  2018 r. LX sesję - nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.

Początek obrad o godz.  8:00  sala  posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Tomiałowicz

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl