Sesja absolutoryjna

Sesja absolutoryjna
Autor: 
M. Konieczka

W dniu 28 czerwca 2019 roku odbyła się absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Lubsku. Po przedstawieniu przez Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia sprawozdania z prac międzysesyjnych oraz po informacji przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, Sekretarz Gminy Iwona Poszwa przedstawiła raport o stanie Gminy Lubsko za 2018 rok. Po debacie nad raportem, przystąpiono do głosowania za uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubska wotum zaufania, uzyskując wynik: ZA – 9 osób; PRZECIW – 0 osób; WSTRZYMAŁY SIĘ – 3 osoby.

Następnie przystąpiono do omówienia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2018 rok. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, a także Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubska Januszowi Dudojciowi absolutorium.

W dalszym porządku obrad podjęte zostały uchwały w sprawie:

  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2019 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019 – 2034
  • skargi mieszkańca Lubska na dyrektora Lubskiego Domu Kultury.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl