Segregacja odpadów

Segregacja odpadów
Autor: 
E. Glinka

Przypomina się o obowiązku segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubsko, który obowiązuje  od 1 września 2020 r. Obowiązek dotyczy zarówno nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Bezwzględny obowiązek segregowania odpadów wprowadziła znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych obejmuje poszczególne frakcje:

  • metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
  • szkło,
  • papier,
  • bioodpady,
  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, jako pozostałości po segregacji.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Lubsko w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na jego nieruchomości.

Wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych podlega regularnym kontrolom.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl