SAMOCHÓD DLA OSP GÓRZYN – KOLEJNY ETAP

Autor: 
A. Majewska

Dzisiaj w Gorzowie Wlkp. Burmistrz Lech Jurkowski podpisał umowę partnerską, określającą zasady i procedury współpracy oraz ustalenie wzajemnych zobowiązań stron podjętych w celu realizacji projektu pn. „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności”, który został złożony w ramach programu „EWT INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w Osi Priorytetowej IV – Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny”.

Jest to kolejny etap, który przybliża Gminę Lubsko do zakupu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP w Górzynie. Pojazd wyposażony będzie w innowacyjne rozwiązania sprzętowe, tj. funkcja ograniczania stref skażeń chemicznoekologicznych oraz innowacyjny system piany sprężonej, umożliwiający gaszenie urządzeń pod napięciem.

Beneficjentem Przewodnim projektu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Partnerami zaś po stronie polskiej: Gmina Lubsko, Gmina Żary, Gmina Łęknica oraz po stronie niemieckiej: Stadt Bad Muskau i Gemeinde Gablenz.

W czerwcu br. w lubskim ratuszu Burmistrz Lubska Lech Jurkowski, Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak oraz Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek podpisali umowę, na dostawę średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łącząc siły, złożono wspólne postępowanie przetargowe na zakup trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych, po jednym dla każdej z gmin.

Celem działań partnerskich jest stworzenie polsko - niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności, środowiska naturalnego, zabytków kultury, parków przemysłowych i usuwania powstałych zagrożeń. Zwalczanie skutków klęsk i katastrof, stałą wymianę doświadczeń, szkolenia, ćwiczenia po obu stronach granicy oraz poprawa skuteczności interwencji. W celu poprawy bezpieczeństwa wdrożone będą nowe innowacyjne rozwiązania techniczne, którymi są m.in. samochody ratowniczo – gaśnicze z systemem piany sprężonej oraz łączności cyfrowej.

Projekt przewiduje również liczne szkolenia, ćwiczenia o szerokiej tematyce skupiające się na zagrożeniach związanych z rozwojem cywilizacyjnym i anomaliami pogodowymi z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, w których łącznie będzie ćwiczyć 1400 strażaków z Polski i Niemiec, biorąc udział w czternastu spotkaniach. Pracować będą nad dostosowaniem procedur i technik ratowniczych po obu stronach granic tak, aby w przypadku wspólnych interwencji wszystkie zespoły były kompatybilne.

Wartość projektu: 1. 919 366,00 Euro, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 1. 631 461,10 Euro z podziałem na poszczególnych partnerów:

Lubuska Komenda Wojewódzka PSP Gorzów Wlkp. 131 514,00 Euro; Gmina Żary 332 880,00 Euro; Stadt Bad Muskau 419 832,00 Euro; Gmina Łęknica 332 640,00 Euro; Gemeinde Gablenz 369 620,00 Euro; Gmina Lubsko 332 880,00 Euro.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl