Region Lubsko-Brody-Forst w zarysie

Herb Brodów i Herb Forst(L.)

Położenie regionu

Obszar regionu partnerskiego miast obejmującego gminy Lubsko, Brody i Forst rozciąga się po obu stronach Nysy Łużyckiej, stanowiącej granicę państwową między Polską i Republiką Federalną Niemiec. Gminy Brody i Lubsko należą administracyjnie do powiatu żarskiego względnie do Województwa Lubuskiego. Forst jest miastem, będącym siedzibą Powiatu Ziemskiego Spree-Neisse w kraju związkowym Brandenburgii.

Najbliżej położonymi większymi miastami, posiadającymi funkcje nadrzędnych centrów osiedleńcznych są Zielona Góra i Cottbus w odległości ok. 25 km (Forst – Cottbus) względnie 40 km (Lubsko - Zielona Góra). Odległość do Drezna i do metropolii Berlina wynosi po ok. 150 km, do Wrocławia ok. 200 km.

Dane dotyczące powierzchni i wskaźniki

Powierzchnia łączna wszystkich trzech związków komunalnych obejmuje 533 km2, z tego na Gminę Brody przypada 240 km2, na Miasto i Gminę Lubsko 183 km2 i na Miasto Forst 110 km2. Obszar rozciąga się w kierunku wschód-zachód na odległości ok. 45 km, a w kierunku północ-południe ok. 30 km. Odległość między Lubskiem i Forst wynosi około 25 km.

W rejonie miast partnerskich mieszka około 50.000 mieszkańców (Lubsko: 20.700, Brody: 3.800, Forst 25.500). Na obszarze ściągania, w powiecie ziemskim Spree- Neisse wraz z miastem Cottbus i przygranicznym obszarze polskim mieszka około 300.000 mieszkańców. Oprócz terenów miejskich Forstu i Lubska teren osiedleńczy charakteryzuje się większą ilością mniejszych miejscowości. Gmina Lubsko wykazuje oprócz samego rdzenia miejskiego jeszcze 18 wsi. Terytorium miejskie Forstu dzieli się na śródmieście, a ponadto na 6 dalszych części, powstałych z onegdaj samodzielnych gmin wiejskich. Gmina Brody obejmuje 20 wsi.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl