Ratusz

Ratusz
Adres: 
Ratusz
Pl. Wolności 1
Lubsko
Polska
51° 47' 16.2132" N, 14° 58' 20.4348" E
PL
Twórcą tej renesansowej budowli, wzniesionej w latach 1580 – 1582, jest włoski architekt Antonio Alberi. Ratusz założony na planie prostokąta, odznacza się szlachetną, właściwą renesansowi prostotą bryły o dwuspadowym dachu, ujętym z czterech stron wolutowymi szczytami i frontonami. Horyzontalne podziały finezyjnie wykrojonych falistych szczytów kontrastują ze wschodnią elewacją  stojącego opodal kościoła o silnej artykulacji wertykalnej, tworząc jedyną swego rodzaju, niezwykle ekspresyjną grupę architektoniczną.

Ratusz w Lubsku

Lubski Ratusz  zachował się do dnia dzisiejszego w renesansowej formie architektonicznej, czytelnej zarówno w jego bryle jak i konstrukcji.
Twórcą budowli, wzniesionej w latach 1580 – 1582, jest włoski architekt Antonio Alberi. Prostą, dwukondygnacyjną bryłę siedziby ojców miasta zdobią cztery szczyty z motywem wolut. Obiekt nadal pełni swą pierwotną funkcję. Wewnątrz budowli zachowały się zabytkowe, renesansowe drzwi z 1582 roku oraz sale ze sklepieniami kolebkowymi i krzyżowymi.
W latach 90-tych uporządkowano zasypane gruzem piwnice, odsłaniając pięknie wykonane ściany i sklepienia podziemnych pomieszczeń.
W 2007 roku, w związku z planowanym remontem elewacji Ratusza, przeprowadzono badania konserwatorskie, w celu określenia pierwotnej kolorystyki elewacji budynku oraz  wystroju reprezentacyjnych wnętrz: sali rajców, sali posiedzeń oraz holu z klatką schodową, a także stanu zachowania warstw pierwotnych oraz ilości i charakteru przemalowań ścian.
W 2009 roku przeprowadzono badania architektoniczne, których celem było wskazanie i określenie czasu powstania poszczególnych partii budowli.
Wykonane studia porównawcze wyodrębniły trzy fazy budowli, uznając za fazę pierwszą -powstanie budowli w 1582 roku, fazę drugą (barokową – XVIII w) związaną  z częściowym remontem elewacji, fazę trzecią (1847-1880 – neobarokową), kiedy to przesunięto wejście, umieszczając je na osi fasady, okna przyziemia połączono wspólnym gzymsem podokiennym, a otwory okienne ujęto w profilowane opaski, okna kondygnacji wyższej podkreślono płycinami podokiennymi i profilowanymi prostymi nadokiennikami.
Badania potwierdziły również, że kolorystyka elewacji była kilkakrotnie zmieniana. Zrealizowane w 2009 roku prace remontowe obiektu, przywróciły renesansowej bryle ratusza wystrój i kolorystykę, odpowiadające epoce jego powstania, przez co zabytek odzyskał dawną świetność.
Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl