Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Autor: 
T. Zbroszczyk

 

1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Traugutta 3 w Lubsku zbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) bioodpady stanowiące odpady komunalne,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) żarówki i świetlówki,

11) odpady wielkogabarytowe,

12) zużyte opony,

13) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

14) przeterminowane leki i chemikalia, w tym środki ochrony roślin.

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ogranicza się ilości przyjmowanych od właściciela nieruchomości zamieszkałej:

  1. odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych - do 600 kg rocznie,
  2. zużytych opon - do 4 szt. rocznie,
  3. odpadów wielkogabarytowych - do 300 kg rocznie.

3. Wysokość ceny za odbiór odpadów wymienionych powyżej, przyjmowanych ponad przyjęty limit wynosić będzie 1,00 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1kg odpadów dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Godziny otwarcia PSZOK-u:

- poniedziałki w godz. 08:00 - 18:00

- wtorki w godz. 08:00 - 14:00

- czwartki w godz. 08:00 - 14:00

oraz

- w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 08:00 - 13:00

Telefon kontaktowy (PSZOK): 576-300-250

 

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl