PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych!

Logo UM Lubsko
Autor: 
M. Firuta

Na PSZOK-u nie są przyjmowane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Należy pamiętać, że w ramach poniesionej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PSZOK przyjmuje tylko odpady wcześniej posegregowane

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych – limit 600 kg rocznie na gospodarstwo domowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • żarówki i świetlówki,
 •  odpady wielkogabarytowe – limit 300 kg rocznie na gospodarstwo domowe,
 • zużyte opony – limit 4 szt. rocznie na gospodarstwo domowe,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i  prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności  igieł i  strzykawek,
 • przeterminowane leki i chemikalia, w tym środki ochrony roślin.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubsku pod nr  telefonu: 68 457 62 87.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl