PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie Lubska przy ul. Traugutta 3 uruchomiony jest ogólnodostępny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 7:00 do 16:00.

Do punktu można oddać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych:
a) szkło,
b) papier i tekturę,
c) tworzywa sztuczne,
d) metale,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl