Przypominamy, że płacimy za pieski

lubsko.pl

Przypomina się właścicielom psów, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr VIII/57/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r., każdy właściciel psa ma obowiązek dokonać opłaty w wysokości 30 zł za każdego psa, w terminie do 30 września 2019 r.

 

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. 3, w godzinach:

pon. 8:00-14:00

wt., śr., czw. 8:00-13:00

pt. 8:00-12:00

lub wpłacając należność na rachunek bankowy: PKO Bank Polski 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714 tytułem "opłata za psa".

 

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,

2. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,

3. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa,

4. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.

Ponadto zwalnia się z opłaty psy do 6. tygodnia życia.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl