Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników
Autor: 
B. Majewska-Astafiew

W związku z terminową realizacją zadania, dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwracam się z prośbą
o przesyłanie wniosków na ww. cel w nieprzekraczalnym terminie do dnia
10 grudnia 2018 r.  (liczy się data wpływu wniosków do Kuratorium).

W związku z powyższym proszę o zmobilizowanie pracodawców do jak najszybszego składania wniosków, aby otrzymać przedmiotowe dofinansowanie.

 

Ważne informacje

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu żarskiego funkcjonują 4 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl