Przyczyna i założenia docelowe

Miasto Lubsko i Gmina Brody w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Miasto Forst (Lausitz) w Republice Federalnej Niemiec podpisały dnia 4 marca 2000 r. umowę o partnerstwie miast. Przyczyną tej umowy jest budowa nowego mostu granicznego na Nysie Łużyckiej w okolicy słupa granicznego 360. Otwarcie nowego przejścia granicznego i oczekiwane w średniej perpektywie czasu przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej traktuje się jako szansą, żeby związki komunalne po trwającej dziesiątki lat sytuacji przygranicznej otrzymały nowe impulsy rozwoju gospodarczego i społecznego: wraz z odtworzeniem i rozbudową połączeń komunikacyjnych przejmie region ten funkcję tarczy obrotowej między oboma państwami, równocześnie uruchomiony zostanie proces kulturowego i społecznego zrastania się.

Wymienione trzy związki komunalne doszły do porozumienia pod względem partnerskiego dźwigania tych procesów w ramach partnerstwa miast i uzgodniły wspólne planowanie regionalne obszarów ich suwerenności. Wspólny rozwój regionalny obejmuje następujące pola działania:

 • rozwój przestrzenny
 • gospodarkę - komunikację i infrastrukturę
 • środowisko i krajobraz
 • turystykę
 • rekreację i sport
 • sprawy socjalne i ochronę zdrowia
 • kulturę
 • bezpieczeństwo.

Wraz z przekwalifikowaniem regionu dla celów rekreacji i turystyki ma się m. in. na celu:

 • wspieranie zakładów i stanowisk pracy w sferach związanych z turystyką,
 • polepszenie stopnia rozgłosu i wizerunku regionu,
 • wspieranie moźliwości wypoczynkowych i wymiany kulturalnej wewnątrz regionu miast partnerskich.
Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl