Przemoc w rodzinie

Autor: 
Urząd Wojewódzki

Linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, udzielających pomocy rodzinom - dotkniętym problemem przemocy w rodzinie - na terenie województwa lubuskiego.

 1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:
  http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html
 2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:
  http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/powiatowe_centrum_pomocy_rodzinie.html
 3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
  http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
 4. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:
  http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
 5. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:
  https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_spolecznej.html
 6. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych – baza danych 2017 r.
  http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
 7. Dane teleadresowe. osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2017 r.
  http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
 8. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:
  http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0
Kategoria treści: 

Zobacz również

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Ważne informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl