PRZEBUDOWA ULICY GDAŃSKIEJ W LUBSKU

PRZEBUDOWA ULIC GDAŃSKIEJ W LUBSKU

PRZEBUDOWA ULIC GDAŃSKIEJ W LUBSKU – ETAP I 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego etapu robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulicy Gdańskiego w Lubsku o długości 351,05m.

W ramach prac zostanie położona wierzchnia warstwa ścieralna jezdni SMA, ułożonej na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego,  wzmocnionej geosiatką zapobiegającą przenoszeniu spękań na nowe warstwy nawierzchni. Zastosowany spadek poprzeczny jezdni: jednostronny i dwustronny 2%. Na całej trasie przebudowy zaprojektowano nowe krawężniki.

Nowe nawierzchnie chodników, zjazdów wykonane będą z kostki brukowej betonowe,j na podsypce cem-piaskowej, geometria poszczególnych elementów zgodnie z rysunkami PZT oraz przekrojami poprzecznymi.

Wykonanie odtworzenia nawierzchni  drogi po wykopach związanych z wymianą sieci wodociągowej - płatnik -  Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Lubsku.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

numer oferty:  Oferta nr 3

nazwa firmy:  Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany

                       Edward Karpowicz

                       Ul. Przemysłowa 62

                       68-300 Lubsko

 

Cena wybranej oferty po dokonaniu poprawy omyłki,  zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3  ustawy Pzp, wynosi:

                                                                 542 627,03 zł netto

                                                                 667 431,24 zł brutto

w tym:

a) cena ryczałtowa- przebudowa ulic: 526 232,58 zł netto

                                                                 647 266,07 zł brutto

b) otworzenie nawierzchni po wymianie przyłączy wodociągowych:

                                                                 16 364,45 zł netto

                                                                 20 165,17 zł brutto

z okresem gwarancji – 60 miesięcy

 

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl