Przebudowa ul. Przemysłowej i ul. Sybiraków

Podpisanie listu intencyjnego | 2016-07-15

Umowa na przebudowę ulic Przemysłowej i Sybiraków podpisana | 2017-06-22

W dniu wczorajszym, 21 czerwca 2017 roku, w ratuszu odbyło się podpisanie umowy na przebudowę ulic Przemysłowej i Sybiraków między Burmistrzem Lubska Lechem Jurkowskim a przedstawicielami firmy Tandem Sp. z o.o.: Henrykiem Jungiem i Piotrem Ciechanowiczem, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. W spotkaniu uczestniczyła również Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk, Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji Iwona Poszwa oraz Prezes Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Roman Żaczyk.

Prace obejmować będą położenie wierzchniej warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki SMA kładzionej na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego, wzmocnionej geosiatką zapobiegającą przenoszeniu spękań na nowe warstwy nawierzchni. Chodniki, zjazdy i parkingi zyskają nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz nowe krawężniki. W celu poprawy odwodnienia jezdni zaprojektowano ścieki przykrawężnikowe.

Ponadto Wykonawca dokona nasadzenia młodych drzew liściastych oraz odtworzenia nawierzchni drogi po wykopach związanych z wymianą sieci wodociągowej przez LWiK, której dokona spółka.

Spotkanie robocze dotyczące projektu "Bez granic" | 2017-01-20

W czwartek 19 stycznia br. w Żarach odbyło się robocze spotkanie partnerów projektu: "Bez granic" - część I, który zakłada m.in. przebudowę ulicy Przemysłowej i ulicy Sybiraków w Lubsku.

Podczas spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele partnerów projektu, tj. Gminy Żary (o statusie miejskim), Gminy Lubska, Gminy Brody oraz Miasta Forst (Lausitz), omówiono stan przygotowania każdej ze stron do realizacji zaplanowanych inwestycji oraz szczegóły dotyczące podpisania umowy o dofinansowanie.

W grudniu 2016 r. Komitet Monitorujący przyznał dofinansowanie na realizację projektu w ramach II Osi Priorytetowej "Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport" Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020.

Dofinansowanie do przebudowy ul. Przemysłowej i ul. Sybiraków | 2016-12-09

7 grudnia br. Komitet Monitorujący zatwierdził do dofinansowania projekty złożone w ramach II Osi Priorytetowej "Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport" Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020.

Gmina Lubsko wraz z Gminą Żary o statusie miejskim, Gminą Brody i Miastem Forst złożyła partnerski projekt "Bez granic - część 1", który znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.
Beneficjentem Wiodącym, który pełni rolę koordynatora wspólnego przedsięwzięcia jest Gmina Żary. W Lubsku projekt obejmuje przebudowę ciągu ulic Przemysłowa - Sybiraków."
 
Lista wyników na stronie interregva-bb-pl.eu

Podpisanie listu intencyjnego | 2016-07-15

W dniu 13 lipca br. w Żarach został podpisany list intencyjny w sprawie realizacji wspólnego projektu "Bez granic" – wspólna infrastruktura zrównoważonego i przyszłościowego rozwoju Dolnych Łużyc na obszarze Żary – Lubsko – Brody – Forst (Lausitz). Głównym celem projektu jest lepsze połączenie gmin polskich i niemieckich z siecią TEN-T, skrócenie czasu przejazdu poprzez poprawę stanu technicznego dróg na obszarze Dolnych Łużyc po obu stronach granicy oraz zintensyfikowanie współpracy gospodarczej i turystycznej na pograniczu. W ramach projektu w Lubsku planowana jest przebudowa ciągu ulic Przemysłowa - Sybiraków.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl