Przebudowa drogi Małowice-Mokra

Autor: 
M. Jodłowski, M. Piątkowska

Uroczyste otwarcie drogi. | 2016-12-20

Dziś, 20 grudnia, odbyło się uroczyste otwarcie dla ruchu remontowanych nawierzchni w miejscowości Małowice i na trasie Małowice - Mokra. Prace trwały od października do końca listopada br. Droga gminna zyskała m.in. nową podbudowę, nawierzchnię oraz odwodnienie.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 63,63 % wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
 
Na uroczystości oprócz Burmistrza Lubska i przedstawicieli Urzędu Miejskiego pojawili się: Pan Andrzej Gembara z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sołtys Mokrej - Pani Elżbieta Trzebińska, Pan Dawid Dołobowski i Pan Roman Brukiewa z Rady Sołeckiej Małowice - Mokra oraz lubscy Radni: Pani Karolina Białek, Pani Emilia Zajączkowska, Pan Marcin Flies, Pan Ireneusz Kurzawa, Pan Robert Słowikowski i Pan Henryk Pełka.
 
Droga przed remontem:
Przed remontem
Droga po remoncie:

Umowy o dofinansowanie z PROW na przebudowę dróg gminnych – podpisane! | 1.06.2016

25 maja 2016 roku Burmistrz Lubska - Lech Jurkowski wraz z Panią Skarbnik Gminy – Danutą Szewczyk, gościli w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, gdzie nastąpiło uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie ze środków PROW inwestycji drogowych.

Gmina Lubsko otrzymała dofinansowanie na realizację zadań:
1. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białków, gmina Lubsko"
2. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małowice i Małowice-Mokra, gmina Lubsko"

Otrzymane dofinansowanie jest na poziomie 63,63% wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Nazwa zadania

Szacowany całkowity koszt inwestycji

Szacowany całkowity kwalifikowany koszt inwestycji

Kwota dofinansowania

Wkład własny Gminy Lubsko

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białków, gmina Lubsko

625 733,00

625 733,00

398 153,00

227 580,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małowice i Małowice-Mokra, gmina Lubsko

686 605,02

683 833,09

435 122,00

251 483,02

Następnym krokiem w ww. procesach inwestycyjnych, będzie przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargów na wyłonienie Wykonawców robót budowlanych.

Ruszają inwestycje drogowe! | 19.05.2016

Gmina Lubsko otrzymała dofinansowanie do dwóch projektów.
Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego, Gmina Lubsko znalazła się ze swoimi projektami drogowymi na liście rankingowej operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Podpisanie umów o dofinansowanie, zaplanowane jest na dzień 25 maja 2016 roku.

Gmina Lubsko otrzymała dofinansowanie na zadań:
1. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białków, gmina Lubsko"
2. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małowice i Małowice-Mokra, gmina Lubsko"
W załączeniu mapy poglądowe ze wskazaniem odcinków dróg do przebudowy.Przebudowa drogi w Białkowie - podpisanie umowy 2016-08-24

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl