Przebudowa byłej SP2 na Urząd

Burmistrz, pani Sekretarz i Wykonawca podczas podpisywania umowy
Autor: 
M. Konieczka

Podpisanie umowy z wykonawcą na I etap przebudowy byłej SP2 na Urząd

W środę 28 lipca 2021 roku została podpisana umowa na wykonawstwo robót w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przy al. Niepodległości 2 w Lubsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na cele użyteczności publicznej – etap I”.
Mówiąc prościej, w ramach inwestycji budynek po byłej Szkole Podstawowej nr 2 przy al. Niepodległości 2 w Lubsku zostanie przebudowany i rozbudowany, a także zmieni się jego funkcja. Docelowo budynek będzie stanowił siedzibę Urzędu Miejskiego w Lubsku, Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
W wyniku przeprowadzonego przetargu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy Zakład Budowlany Wacław Bryczkowski z Żar za cenę 426 933 zł brutto.
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Gminy Lubsko.
Umowny termin zakończenia prac: 28 listopad 2021 rok.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl