Projekt odnowienia kolei w Lubsku - II etap

Tory kolejowe
Autor: 
M. Konieczka

LUBSKO nadal w grze – projekt odnowienia linii kolejowej Bieniów-Lubsko przeszedł do II. etapu

Jest to kolejny krok bliżej do odnowienia połączeń kolejowych Lubska. To dobra informacja, która jednoznacznie dowodzi, że starania o przywrócenie do Lubska kolei, to nie są tylko słowa, ale są to czyny, działania i efekt współpracy Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia z Fundacją Kolejową Stacja Lubsko/Sommerfeld, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, PKP PLK S.A., a także innymi organizacjami zaangażowanymi w eliminację problemu wykluczenia komunikacyjnego naszego regionu.

24 listopada 2020 roku wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podsumował I etap Programu Kolej Plus.

PKP PLK SA oceniły pod względem formalnym 96 wniosków złożonych przez samorządy województw do Programu Kolej Plus. 79 z propozycji spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do II etapu, w tym projekt dotyczący połączenia Lubsko-Bieniów.
W sumie z 8 projektów województwa lubuskiego, 7 zostało pozytywnie zakwalifikowanych.

Teraz zadaniem samorządów będzie m.in. opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych projektów zwiększających dostępności do kolei.

Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych. Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5 lat.
Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.

Jak informowaliśmy Państwa kilka dni temu, starania o przywrócenie do Lubska kolei zostały zauważone, docenione i nagrodzone w akcji Masz Głos, w ramach której Fundacja Kolejowa Stacja Lubsko/Sommerfeld, władze samorządowe Gminy Lubsko oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, otrzymali nagrodę za starania o poprawę połączeń kolejowych z Lubska do Zielonej Góry, a tym samym walkę z wykluczeniem komunikacyjnym - kolejowym Lubska.

Dziękujemy przedstawicielom Fundacji Kolejowej "Stacja Lubsko/ Sommerfeld", oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego za dotychczasowe zaangażowanie w projekt, który służy rozwojowi Lubska. Czekamy na wyniki dalszej oceny projektu, mając wiarę w jego rychłą realizację.

Zdjęcie 'tory' zaczerpnięte ze strony transinfo.pl
Zdjęcie 'mapa' zaczerpnięte ze strony nakolei.pl i zmodyfikowane wg projektu UM

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl