Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej
Autor: 
A. Ślifirska

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2019, którego celem jest realizacja zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.

Zadania zostały podzielone na trzy grupy: Budowa, przebudowa lub remont szkolnej infrastruktury sportowej, Modernizacja infrastruktury sportowej, służącej klubom sportowych oraz Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.

Wszystkie zadania inwestycyjne, niezależnie od grupy, muszą mieć charakter ogólnodostępny, umożliwiające masowe uprawianie sportu.

Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do wydatkowania na realizację Programu w roku 2019 wynosi: 10 mln zł.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać: jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;; stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r. oraz prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków został przewidziany od 4 do 31 marca 2019 roku.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT.

Więcej szczegółowych informacji pod linkiem: https://www.msit.gov.pl/

Ważne informacje

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu żarskiego funkcjonują 4 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl