Program „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium – 800,00 zł na osobę w rodzinie lub 1 200,00 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Po złożeniu wniosku i odebraniu decyzji pieniądze wypłacane będą w gotowce lub na konto.

Świadczenie wychowawcze otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców (tj. rodziny w związkach małżeńskich, rodziny niepełne, rodziny pozostające w nieformalnych związkach). W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę. Warunkiem – w takim przypadku – jest orzeczenie sądu w sprawie opieki naprzemiennej obojga rodziców (rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu).

Zasady ustalania dochodu

(dotyczy tylko tych rodzin, które ubiegać się będą o świadczenie wychowawcze na pierwsze bądź jedyne dziecko). Pierwszy okres, na które ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r. W tym okresie rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Pierwsze wnioski można będzie złożyć 1 kwietnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca (włącznie) 2016 r. , prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy (Burmistrza Lubska) wniosku złożonego w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016 r. (tj. wydanie decyzji i wypłata przyznanego świadczenia) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Składanie wniosków

W Gminie Lubsko świadczenie wychowawcze realizuje Wydział Spraw Społecznych U.M. w Lubsku (ul. Powst. Wlkp. 3, pokój nr 1). Tam też można uzyskać więcej informacji w sprawie programu (informacje nt. programu „Rodzina 500 +” podane są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl