Preferencyjny zakup węgla w Gminie Lubsko

Preferencyjny zakup węgla w Gminie Lubsko
Autor: 
T. Zbroszczyk

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Lubsku informuje, że od dnia 22 listopada 2022 r. rozpocznie się sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach.

Państwa wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Lubsku. Po pozytywnej weryfikacji Państwa wniosku pracownik Urzędu Miejskiego w Lubsku zadzwoni do Państwa na numer telefonu podany we wniosku z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu Państwa wniosku i o konieczności uiszczenia zapłaty za węgiel w wysokości 1900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100) za 1 tonę w:

  • w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ul. Powstańców Wlkp. 3 w dniach i godzinach otwarcia kasy, tj. poniedziałek 8:00 – 14:00, wtorek-środa 8:00 – 13:00;

lub

  • na konto bankowe Gminy Lubsko w PKO BP nr 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Po wpłacie pieniędzy za zakup węgla otrzymają Państwo fakturę potwierdzającą zakup węgla. We wskazanym przez pracownika Urzędu Miejskiego w Lubsku dniu, udadzą się Państwo z fakturą do składu opału przy ul. Budowlanych 3 w Lubsku po odbiór węgla i uzgodnienie terminu dowozu węgla do gospodarstwa domowego. Dodatkowo pracownik Urzędu Miejskiego będzie codziennie przekazywał składowi opału listę osób uprawnionych do odbioru węgla.

Przy odbiorze węgla ze składu opału zostanie sporządzony protokół odbioru węgla, a następnie podpisany przez osobę upoważnioną ze składu opału oraz przez mieszkańca, który dokonał zakupu węgla i potwierdził jego odbiór.

W załączeniu certyfikaty jakości węgla dostarczone przez Węglokoks S.A.

Dodatkowych informacji w tym zakresie udziela pracownik Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. 3, piętro I, pokój nr 31 (nr tel. 68 457 61 62) w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:00, wtorek ‑ czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, piątek w godzinach 7:30 ‑ 14:00.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl