Pożyczka z budżetu państwa na restrukturyzację zadłużenia

Informacja
Autor: 
M. Konieczka

Gmina podpisała umowę pożyczki z budżetu państwa na restrukturyzację zadłużenia

20 października 2020 roku Burmistrz Lubska Janusz Dudojć wraz z Panią Skarbnik Anną Górską podpisali w Ministerstwie Finansów w Warszawie umowę pożyczki z budżetu Państwa na restrukturyzację zadłużenia Gminy Lubsko.

PAŹDZIERNIK 2019 - GMINA SKŁADA PIERWSZY WNIOSEK
Pierwszy wniosek o pożyczkę Gmina złożyła w październiku 2019 roku, wnosząc wówczas o pożyczkę w kwocie 35 389 950 zł z okresem spłaty w latach 2023-2034, przy oprocentowaniu 3%. Wniosek został rozpatrzony negatywnie.
Ministerstwo Finansów badając sytuację Gminy Lubsko, oparło analizę na danych z okresu lat 2015-2018, które nie były dobre i postawiły Gminę w negatywnym świetle. Ostatecznie Ministerstwo uznało Gminę za nie dość wiarygodnego partnera i odmówiło wsparcia.
To jednak nie zniechęciło Gminy, tylko zmobilizowało, by przygotować się jeszcze lepiej i zawnioskować o pożyczkę ponownie. Dokonano zmiany Programu Postępowania Naprawczego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i w kwietniu 2020 roku Gmina ponownie wystąpiła do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o pożyczkę. Jak się okazało – z pozytywnym efektem.

KWIECIEŃ 2020 – GMINA SKŁADA DRUGI WNIOSEK
Pierwotnie drugi wniosek złożony był także na 35 mln zł z okresem spłaty 2021-2036 oraz oprocentowaniem w wysokości 3%, jednak w lipcu br. pojawiła się możliwość wnioskowania o wyższą kwotę pożyczki, z uwagi na obniżenie oprocentowania z 3% do 1,5%. Gmina dokonała analizy sytuacji i przygotowała dokumenty do aneksu do wniosku o pożyczkę w zakresie zwiększenia jej kwoty do wysokości 46 012 922 zł, przy niezmienionym okresie spłaty i oprocentowaniu 1,5%.

PIENIĄDZE Z POŻYCZKI SĄ JUŻ NA KONCIE GMINY LUBSKO
W dniu 9 października 2020 roku Gmina Lubsko otrzymała informację z Ministerstwa Finansów o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,. 20 października 2020 roku podpisała w tej sprawie umowę, a 22 października miała już zaksięgowane środki z pożyczki na swoim koncie.

46 MLN ZŁ ZE SKARBU PAŃSTWA, TO NIE JEST KOLEJNA POŻYCZKA ZWIĘKSZAJĄCA DŁUG LUBSKA
Trzeba podkreślić i wyjaśnić, że otrzymana pożyczka ze Skarbu Państwa, nie zwiększa długu Lubska, tylko restrukturyzuje obecne zadłużenie i obniża jego koszt.
Do 30 października 2020 roku Gmina z otrzymanej pożyczki dokona spłaty 9 kredytów, które Gmina miała zaciągnięte w latach ubiegłych. Były to kredyty z wysokim oprocentowaniem, a także takie, dla których formą zabezpieczenia była hipoteka na nieruchomościach: hali sportowej w Lubsku, części działek strefy przemysłowej w Górzynie oraz części działek zbiornika retencyjnego w Nowińcu.

LUBSKO WYJDZIE Z PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO, ALE NADAL BĘDZIE REALIZOWAŁO PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY
Dzięki pożyczce z budżetu państwa, Gmina wyjdzie z Programu Postępowania Naprawczego. Jednakże Lubsko nadal będzie realizowało plan oszczędnościowy i dążyło do minimalizacji zadłużenia.

SYTUACJA SIĘ POPRAWI. BĘDĄ MNIEJSZE ROCZNE SPŁATY DŁUGU. BĘDĄ MOŻLIWE INWESTYCJE, ALE W OGRANICZONYM STOPNIU
Restrukturyzacja zadłużenia sprawia, że roczne kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek w kolejnym okresie zmaleją z wcześniej planowanych 5 mln zł – 6 mln zł do wysokości ok. 3,6 mln zł – 2,5 mln zł.
Gmina będzie mogła inwestować, jednak do wysokości limitów wydatków majątkowych określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ze środków własnych lub z pozyskanych z zewnątrz dotacji.
Nadal potrzebna jest rozważna polityka finansowa. Nasze działania, wcześniej mocno nadzorowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, będą obecnie także analizowane przez Ministerstwo Finansów. Jednak uwolnienie Gminy z Programu Postępowania Naprawczego na powrót nadaje Gminie przywilej SAMORZĄDNOŚCI.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl