Powstanie Klub Seniora!

Powstanie Klub Seniora!
Autor: 
A. Ślifirska

W dniu 4 stycznia 2019 roku Gmina Lubsko złożyła do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ofertę konkursową na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, uzyskując środki finansowe przeznaczone na moduł I, tj. tworzenie nowych, dziennych placówek „Senior+”.

Głównym celem projektu jest utworzenie Klubu Senior + na obszarze gminy Lubsko oraz zapewnienie dla osób 60+ sprzyjających warunków dla rozwoju osobistego i społecznego poprzez remont części pomieszczeń budynku przy Al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku, będącego własnością Gminy Lubsko oraz zakup wyposażenia, zgodnie z wymogami minimalnymi Programu „Senior +” na lata 2015-2020. Docelowo ma powstać placówka, która będzie umożliwiała rozwój aktywności społecznej seniorów oraz ich integracji.

Klub "Senior +" w zamierzeniu ma zostać uruchomiony w styczniu 2020 roku.

Będzie funkcjonował cztery razy w tygodniu po 5 godzin. W ramach nowo utworzonego klubu będą odbywały się warsztaty rękodzielnicze, zajęcia komputerowe oraz pogadanki z zakresu profilaktyki zdrowia.

Do prowadzenia klubu Senior+ zostanie zatrudniona osoba w wymiarze ½ etatu, która będzie się zajmowała organizacją opieki nad osobami 60+ nieaktywnymi zawodowo.

Ponadto na umowę zlecenie zostanie zatrudniony animator rehabilitacji ruchowej, który będzie prowadził zajęcia raz w tygodniu po 1 godzinie.

Wysokość przyznanej kwoty dotacji, to 148 158,42 zł (ok. 80% szacowanych kosztów całkowitych).

senior plus

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl