Powrót kolei do Lubska - rozmowy nt. porozumienia w zakresie projektu Kolej+

Burmistrz i przedstawiciele kolei
W poniedziałek 20 września 2021 roku w lubskim ratuszu odbyło się spotkanie Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: z Zastępcą Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Piotrem Tykwińskim oraz Kierownikiem Wydziału Transportu Publicznego Arkadiuszem Mieczyńskim, dotyczące porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków” w ramach Programu Kolej+.
Ww. projekt przeszedł do drugiego etapu naboru do Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+, co zobowiązuje Województwo Lubuskie do opracowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego.
Jak wiadomo z przeprowadzonego przetargu, wartość opracowania wyniesie 738 000 zł, z czego 50% - zgodnie z projektem porozumienia, ma zostać pokryte ze środków samorządów: Powiatu Żarskiego, Gminy Lubsko oraz Gminy Jasień.
Rada Miejska w Lubsku już w kwietniu br. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie współpracy i współdziałania przy opracowaniu ww. dokumentu planistycznego.
Tożsame uchwały powinny podjąć również Gmina Jasień oraz Powiat Żary.
Jako Gmina Lubsko jesteśmy zdeterminowani, by kontynuować współpracę przy realizacji tego projektu. Jesteśmy po wstępnych ustaleniach z Fundacją Kolejową „Stacja Lubsko/Sommerfeld” w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Liczymy na to, że pozostałe samorządy również wytrwają w swoich deklaracjach i podejmą potrzebne kroki do podpisania czterostronnego porozumienia.
Koncepcja projektu przewiduje m.in. odbudowę peronu na STACJI LUBSKO oraz budowę dwóch przystanków LUBSKO WSCHÓD w rejonie ul. Kazimierza Złotka oraz LUBSKO ZACHÓD w rejonie ul. Klonowej. Ponadto przewiduje się przystanki w: Budziechowie, Jasieniu (2), Bieszkowie, Biedrzychowicach Dolnych oraz w Bieniowie.
Podstawą do nawiązania współpracy między Województwem Lubuskim, Powiatem Żarskim, Gminą Lubsko oraz Gminą Jasień była potrzeba rozwoju kolei, jako jednego z najbardziej efektywnych i przyjaznych środowisku środka publicznego transportu zbiorowego, a także dążenie poprzez rozwój kolei do zrównoważonego rozwoju regionów.
Lubsko stale trwa przy tej idei oraz liczy na to, że pozostałe samorządy również będą czynnym uczestnikiem realizowanego projektu.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl